Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2014 Manresa Origen geogràfic: Xina
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 844 29 4,65 3,44
Districte II 3.412 168 26,92 4,92
Districte III 1.798 148 23,72 8,23
Districte IV 3.012 201 32,21 6,67
Districte V 3.263 78 12,50 2,39
Districte VI 213 0 0,00 0,00
Total 12.542 624 100,00 4,98

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic