Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2019 Manresa Origen geogràfic: Índia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 795 0 0,00 0,00
Districte II 3.730 27 16,07 0,72
Districte III 2.017 17 10,12 0,84
Districte IV 3.526 48 28,57 1,36
Districte V 3.424 76 45,24 2,22
Districte VI 232 0 0,00 0,00
Total 13.724 168 100,00 1,22

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic