Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Manresa Origen geogràfic: Pakistan
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 827 25 9,58 3,02
Districte II 3.925 64 24,52 1,63
Districte III 2.147 23 8,81 1,07
Districte IV 3.747 102 39,08 2,72
Districte V 3.806 40 15,33 1,05
Districte VI 290 7 2,68 2,41
Total 14.742 261 100,00 1,77

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic