Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2008 Manresa Origen geogràfic: Pakistan
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 1.086 <4 3,45 0,09
Districte II 2.911 11 37,93 0,38
Districte III 1.685 7 24,14 0,42
Districte IV 2.894 7 24,14 0,24
Districte V 3.172 <4 10,34 0,09
Districte VI 309 0 0,00 0,00
Total 12.057 29 100,00 0,24

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic