Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2012 Manresa Origen geogràfic: Pakistan
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 1.038 16 16,49 1,54
Districte II 3.674 34 35,05 0,93
Districte III 2.127 13 13,40 0,61
Districte IV 3.313 6 6,19 0,18
Districte V 3.623 28 28,87 0,77
Districte VI 278 0 0,00 0,00
Total 14.053 97 100,00 0,69

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic