Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2020 Manresa Origen geogràfic: Síria
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 5 6 11 14,47 0,07
De 5 a 9 anys 6 4 10 13,16 0,07
De 10 a 14 anys <4 5 8 10,53 0,05
De 15 a 19 anys 5 4 9 11,84 0,06
De 20 a 24 anys 4 <4 7 9,21 0,05
De 25 a 29 anys <4 <4 6 7,89 0,04
De 30 a 34 anys <4 <4 6 7,89 0,04
De 35 a 39 anys <4 0 <4 2,63 0,01
De 40 a 44 anys <4 <4 5 6,58 0,03
De 45 a 49 anys <4 <4 <4 2,63 0,01
De 50 a 54 anys <4 <4 6 7,89 0,04
De 55 a 59 anys <4 <4 <4 3,95 0,02
De 60 a 64 anys 0 0 0 0,00 0,00
De 65 anys i més 0 <4 <4 1,32 <0,01
Total 38 38 76 100,00 0,52
% 50,00 50,00 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic