Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2021 Sabadell
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 55.240 4.764 16,55 8,62
Districte II 25.306 3.865 13,42 15,27
Districte III 33.467 4.729 16,42 14,13
Districte IV 41.808 4.621 16,05 11,05
Districte V 20.540 2.744 9,53 13,36
Districte VI 30.799 6.541 22,72 21,24
Districte VII 9.044 1.530 5,31 16,92
Total 216.204 28.794 100,00 13,32

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic