Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Sant Cugat del Vallès
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 41.509 5.481 44,95 13,20
Districte II 20.754 2.974 24,39 14,33
Districte III 8.462 1.083 8,88 12,80
Districte IV 4.763 769 6,31 16,15
Districte V 16.126 1.653 13,56 10,25
Districte VI 1.363 234 1,92 17,17
Total 92.977 12.194 100,00 13,12

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic