Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Santa Coloma de Gramenet
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 22.404 4.189 15,59 18,70
Districte II 15.390 2.707 10,07 17,59
Districte III 19.461 1.925 7,16 9,89
Districte IV 22.135 3.260 12,13 14,73
Districte V 24.062 7.181 26,73 29,84
Districte VI 16.991 7.607 28,31 44,77
Total 120.443 26.869 100,00 22,31

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic