Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2000 Santa Coloma de Gramenet
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 22.106 525 19,75 2,37
Districte II 15.897 324 12,19 2,04
Districte III 19.978 202 7,60 1,01
Districte IV 22.781 346 13,02 1,52
Districte V 21.531 729 27,43 3,39
Districte VI 14.834 532 20,02 3,59
Total 117.127 2.658 100,00 2,27

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic