Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2004 Santa Coloma de Gramenet
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 21.690 2.067 16,25 9,53
Districte II 15.558 1.509 11,86 9,70
Districte III 19.291 994 7,81 5,15
Districte IV 22.561 1.709 13,44 7,58
Districte V 21.992 3.206 25,20 14,58
Districte VI 15.411 3.235 25,43 20,99
Total 116.503 12.720 100,00 10,92

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic