Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2012 Santa Coloma de Gramenet
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 21.984 4.037 15,16 18,36
Districte II 15.427 2.814 10,57 18,24
Districte III 19.491 1.787 6,71 9,17
Districte IV 22.370 3.105 11,66 13,88
Districte V 23.955 7.289 27,37 30,43
Districte VI 17.366 7.603 28,55 43,78
Total 120.593 26.635 100,00 22,09

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic