Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Santa Coloma de Gramenet Origen geogràfic: Europa
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 4.189 672 22,59 16,04
Districte II 2.707 353 11,87 13,04
Districte III 1.925 304 10,22 15,79
Districte IV 3.260 591 19,87 18,13
Districte V 7.181 729 24,50 10,15
Districte VI 7.607 326 10,96 4,29
Total 26.869 2.975 100,00 11,07

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic