Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2003 Santa Coloma de Gramenet Origen geogràfic: Europa
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 1.664 135 17,98 8,11
Districte II 1.106 94 12,52 8,50
Districte III 848 110 14,65 12,97
Districte IV 1.305 187 24,90 14,33
Districte V 2.361 146 19,44 6,18
Districte VI 2.357 79 10,52 3,35
Total 9.641 751 100,00 7,79

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic