Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2017 Santa Coloma de Gramenet Origen geogràfic: Europa
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 3.407 546 21,31 16,03
Districte II 2.245 302 11,79 13,45
Districte III 1.524 244 9,52 16,01
Districte IV 2.644 518 20,22 19,59
Districte V 6.324 680 26,54 10,75
Districte VI 6.696 272 10,62 4,06
Total 22.840 2.562 100,00 11,22

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic