Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Santa Coloma de Gramenet Origen geogràfic: Orient Mitjà
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 4.189 6 16,67 0,14
Districte II 2.707 6 16,67 0,22
Districte III 1.925 5 13,89 0,26
Districte IV 3.260 6 16,67 0,18
Districte V 7.181 <4 8,33 0,04
Districte VI 7.607 10 27,78 0,13
Total 26.869 36 100,00 0,13

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic