Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2001 Santa Coloma de Gramenet Origen geogràfic: Bèlgica
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 770 0 0,00 0,00
Districte II 496 <4 33,33 0,40
Districte III 321 <4 16,67 0,31
Districte IV 544 0 0,00 0,00
Districte V 1.013 <4 33,33 0,20
Districte VI 894 <4 16,67 0,11
Total 4.038 6 100,00 0,15

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic