Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2021 Santa Coloma de Gramenet Origen geogràfic: Bulgària
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 4.063 14 18,42 0,34
Districte II 2.720 12 15,79 0,44
Districte III 1.894 7 9,21 0,37
Districte IV 3.150 7 9,21 0,22
Districte V 7.070 29 38,16 0,41
Districte VI 7.522 7 9,21 0,09
Total 26.419 76 100,00 0,29

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic