Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2010 Santa Coloma de Gramenet Origen geogràfic: Bulgària
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 4.280 16 12,03 0,37
Districte II 2.944 34 25,56 1,15
Districte III 1.721 15 11,28 0,87
Districte IV 3.024 18 13,53 0,60
Districte V 7.215 33 24,81 0,46
Districte VI 7.252 17 12,78 0,23
Total 26.436 133 100,00 0,50

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic