Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2003 Santa Coloma de Gramenet Origen geogràfic: Argentina
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 1.664 51 27,27 3,06
Districte II 1.106 19 10,16 1,72
Districte III 848 26 13,90 3,07
Districte IV 1.305 33 17,65 2,53
Districte V 2.361 31 16,58 1,31
Districte VI 2.357 27 14,44 1,15
Total 9.641 187 100,00 1,94

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic