Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2001 Santa Coloma de Gramenet Origen geogràfic: Colòmbia
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 4 4,82 0,10
De 5 a 9 anys 5 <4 7 8,43 0,17
De 10 a 14 anys <4 4 6 7,23 0,15
De 15 a 19 anys <4 <4 <4 3,61 0,07
De 20 a 24 anys 5 8 13 15,66 0,32
De 25 a 29 anys 4 5 9 10,84 0,22
De 30 a 34 anys 4 6 10 12,05 0,25
De 35 a 39 anys 4 8 12 14,46 0,30
De 40 a 44 anys 5 5 10 12,05 0,25
De 45 a 49 anys <4 <4 4 4,82 0,10
De 50 a 54 anys <4 <4 <4 1,20 0,02
De 55 a 59 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 60 a 64 anys <4 <4 <4 1,20 0,02
De 65 a 69 anys <4 <4 <4 1,20 0,02
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 1,20 0,02
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 1,20 0,02
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,00 0,00
Total 37 46 83 100,00 2,06
% 44,58 55,42 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic