Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2001 Santa Coloma de Gramenet Origen geogràfic: Colòmbia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 770 16 19,28 2,08
Districte II 496 7 8,43 1,41
Districte III 321 11 13,25 3,43
Districte IV 544 16 19,28 2,94
Districte V 1.013 30 36,14 2,96
Districte VI 894 <4 3,61 0,34
Total 4.038 83 100,00 2,06

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic