Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2006 Santa Coloma de Gramenet Origen geogràfic: Colòmbia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 3.238 94 14,46 2,90
Districte II 2.350 74 11,38 3,15
Districte III 1.415 60 9,23 4,24
Districte IV 2.470 115 17,69 4,66
Districte V 5.478 198 30,46 3,61
Districte VI 5.536 109 16,77 1,97
Total 20.487 650 100,00 3,17

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic