Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2018 Santa Coloma de Gramenet Origen geogràfic: Paraguai
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 3.678 53 23,98 1,44
Districte II 2.391 21 9,50 0,88
Districte III 1.670 28 12,67 1,68
Districte IV 2.770 36 16,29 1,30
Districte V 6.544 46 20,81 0,70
Districte VI 6.989 37 16,74 0,53
Total 24.042 221 100,00 0,92

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic