Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2021 Terrassa
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 35.963 3.324 10,97 9,24
Districte II 23.246 6.605 21,80 28,41
Districte III 25.815 4.191 13,83 16,23
Districte IV 40.633 4.770 15,74 11,74
Districte V 46.381 4.331 14,29 9,34
Districte VI 42.047 6.317 20,85 15,02
Districte VII 8.926 760 2,51 8,51
Total 223.011 30.298 100,00 13,59

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic