Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Terrassa
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 36.361 3.424 11,32 9,42
Districte II 23.209 6.560 21,70 28,26
Districte III 25.736 4.087 13,52 15,88
Districte IV 40.723 4.712 15,58 11,57
Districte V 46.495 4.390 14,52 9,44
Districte VI 42.252 6.365 21,05 15,06
Districte VII 8.851 697 2,31 7,87
Total 223.627 30.235 100,00 13,52

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic