Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Vilanova i la Geltrú
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 18.232 1.792 23,51 9,83
Districte II 14.754 2.048 26,87 13,88
Districte III 7.968 1.088 14,27 13,65
Districte IV 26.779 2.694 35,35 10,06
Total 67.733 7.622 100,00 11,25

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic