Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Figueres
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 13.215 3.182 24,73 24,08
Districte II 6.736 1.825 14,18 27,09
Districte III 12.147 3.976 30,90 32,73
Districte IV 15.137 3.886 30,20 25,67
Total 47.235 12.869 100,00 27,24

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic