Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Girona
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 7.937 1.386 6,34 17,46
Districte II 35.170 4.906 22,43 13,95
Districte III 39.776 11.626 53,15 29,23
Districte IV 2.963 1.302 5,95 43,94
Districte V 7.710 1.304 5,96 16,91
Districte VI 9.813 1.348 6,16 13,74
Total 103.369 21.872 100,00 21,16

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic