Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2006 Girona
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 7.263 1.145 8,16 15,76
Districte II 30.216 3.209 22,87 10,62
Districte III 34.496 7.613 54,25 22,07
Districte IV 2.717 519 3,70 19,10
Districte V 6.815 840 5,99 12,33
Districte VI 8.383 708 5,04 8,45
Total 89.890 14.034 100,00 15,61

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic