Saltar al contingut principal

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats Catalunya. 1991
Profession. tècnics Personal directiu Serveis administr. Comerc. i vened. Hostal i al. serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. profession. forces armades Total
Total 296.738 54.332 366.364 303.748 234.042 82.154 913.028 5.024 2.255.430
Catalunya 217.066 39.828 277.100 221.193 112.740 68.961 492.740 1.120 1.430.748
Barcelona 163.410 30.052 218.231 164.115 78.392 18.674 345.778 624 1.019.276
Girona 18.339 3.827 22.278 21.722 12.999 11.085 56.914 179 147.343
Lleida 18.268 3.006 16.892 16.583 10.284 21.660 41.396 196 128.285
Tarragona 17.049 2.943 19.699 18.773 11.065 17.542 48.652 121 135.844
Resta de l'Estat 69.589 12.540 83.262 76.698 114.946 11.223 407.176 3.834 779.268
Andalusia 17.037 4.165 28.689 33.682 57.198 5.700 217.704 1.571 365.746
Aragó 10.060 1.645 9.410 7.307 6.744 1.243 20.775 211 57.395
Astúries 1.081 193 953 735 900 40 2.489 45 6.436
Balears 1.107 153 556 483 288 40 753 30 3.410
Canàries 471 59 378 228 282 18 492 19 1.947
Cantàbria 745 146 641 439 460 80 1.149 16 3.676
Catella-la Manxa 4.609 856 6.448 5.601 8.306 789 33.330 288 60.227
Catella i Lleó 11.928 1.404 11.783 7.229 10.664 497 30.310 366 74.181
Comunitat Valenciana 4.761 747 3.929 3.712 3.117 730 9.725 178 26.899
Extremadura 3.755 699 6.378 5.985 10.992 994 48.442 466 77.711
Galícia 3.730 633 4.656 3.963 8.430 307 18.262 141 40.122
Madrid 3.410 667 3.278 2.042 1.694 136 4.569 156 15.952
Múrcia 1.732 496 2.493 2.801 3.206 394 12.210 131 23.463
Navarra 1.570 148 790 551 503 39 1.224 23 4.848
País Basc 1.963 289 1.217 905 708 64 1.781 49 6.976
La Rioja 906 115 594 380 350 29 885 19 3.278
Ceuta / Melilla 724 125 1.069 655 1.104 123 3.076 125 7.001
Estranger 10.083 1.964 6.002 5.857 6.356 1.970 13.112 70 45.414
Font: Idescat. Cens de població.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.

Àmbit geogràfic: Catalunya

Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom