Saltar al contingut principal
Població ocupada segons branques d'activitat i professió. Homes Catalunya. 2011
Directors i gerents Tècnics científics Tècnics de suport Empleats administratius Treballadors serveis Treballadors qualificats primari Artesans i treballadors qualificats indústria Instal·ladors i muntadors Ocupacions elementals Ocupacions militars Totals
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 1.286 746 1.652 1.252 985 27.351 1.577 3.718 7.499 .. 46.065
Indústries extractives 209 237 974 231 154 .. 977 860 269 .. 3.911
Indústries manufactureres 26.272 17.912 68.118 18.330 7.594 673 109.834 56.668 23.568 249 329.219
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 734 2.171 6.183 959 333 .. 4.041 961 585 .. 15.991
Subm. d'aigua; activit. de sanejament, gestió de residus i descontaminació 1.092 985 2.790 864 162 .. 1.868 2.413 4.474 .. 14.694
Construcció 7.484 8.795 23.518 5.608 3.716 96 103.664 13.884 16.667 .. 183.504
Comerç a l'engrós/detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 20.476 7.408 31.982 17.074 56.730 673 43.201 16.380 19.771 .. 213.816
Transport i emmagatzematge 5.910 2.103 8.173 16.495 5.560 .. 5.255 65.949 12.781 .. 122.327
Hostaleria 6.637 751 4.720 6.084 60.670 595 2.755 1.989 11.069 .. 95.273
Informació i comunicacions 8.068 19.136 32.384 5.735 2.675 .. 3.338 1.543 1.739 .. 74.733
Activitats financeres i d'assegurances 8.987 6.405 7.933 20.566 864 .. 617 455 793 .. 46.647
Activitats immobiliàries 1.931 978 3.099 2.022 354 .. 227 153 .. .. 8.849
Activitats professionals, científiques i tècniques 9.197 46.738 23.041 7.887 2.870 .. 3.133 2.265 1.712 .. 96.979
Activitats administratives i serveis auxiliars 3.255 1.904 4.270 10.002 8.677 5.454 2.085 2.125 8.201 .. 46.148
Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria 3.230 12.327 11.478 15.402 32.907 1.606 3.722 1.885 3.129 1.544 87.230
Educació 2.374 46.887 7.230 3.368 6.936 630 2.486 1.207 1.786 110 73.012
Activitats sanitàries i de serveis socials 3.171 32.745 7.427 4.477 12.583 411 2.333 3.153 2.194 .. 68.555
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 2.528 2.997 10.871 4.457 3.949 401 3.753 1.187 1.896 .. 32.060
Altres serveis 3.717 3.762 8.552 5.231 13.550 145 6.405 3.530 4.080 .. 49.080
Activ. de llars que ocupen pers. dome. o produeixen béns/serveis d'ús propi .. .. 201 245 3.753 759 296 704 2.131 .. 8.168
Organismes extraterritorials 341 349 294 268 .. .. .. 129 .. .. 1.602
Total 116.943 215.371 264.891 146.556 225.076 39.027 301.579 181.158 124.568 2.696 1.617.864
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.

Àmbit geogràfic: Catalunya

Opcions