Saltar al contingut principal
Població desocupada segons branques d'activitat i professió Catalunya. 2011
Directors i gerents Tècnics científics Tècnics de suport Empleats administratius Treballadors serveis Treballadors qualificats primari Artesans i treballadors qualificats indústria Instal·ladors i muntadors Ocupacions elementals Ocupacions militars Totals
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 202 164 591 630 896 7.537 760 966 6.662 .. 18.410
Indústries extractives .. .. 107 238 .. .. 591 411 354 .. 1.744
Indústries manufactureres 4.750 3.054 18.280 16.337 6.354 298 51.602 32.652 21.055 112 154.494
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 150 122 1.388 813 .. .. 1.960 307 434 .. 5.277
Subm. d'aigua; activit. de sanejament, gestió de residus i descontaminació 224 105 520 495 .. .. 491 628 1.984 .. 4.486
Construcció 1.735 3.238 12.226 8.687 1.674 .. 81.589 8.297 25.518 .. 143.015
Comerç a l'engrós/detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 3.342 1.496 10.718 14.579 74.216 222 14.181 6.010 15.425 .. 140.231
Transport i emmagatzematge 974 280 2.201 8.330 3.244 .. 1.191 16.532 7.834 .. 40.657
Hostaleria 2.084 504 3.614 5.632 61.783 275 1.651 1.388 24.810 .. 101.751
Informació i comunicacions 1.781 2.947 8.049 4.873 1.877 .. 1.274 343 772 .. 21.967
Activitats financeres i d'assegurances 905 1.073 2.735 6.546 407 .. 218 237 626 .. 12.756
Activitats immobiliàries 316 120 2.743 2.539 372 .. 176 .. 243 .. 6.548
Activitats professionals, científiques i tècniques 1.517 8.382 8.782 9.572 1.380 .. 1.496 909 1.431 .. 33.579
Activitats administratives i serveis auxiliars 810 781 2.933 12.452 4.965 2.404 906 865 18.180 .. 44.327
Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria 747 2.529 3.469 8.391 3.486 940 1.658 550 4.291 539 26.600
Educació 243 11.424 4.196 3.145 4.501 118 1.440 374 3.190 .. 28.666
Activitats sanitàries i de serveis socials 687 7.700 4.758 5.337 17.575 218 807 1.054 5.139 .. 43.310
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 706 1.264 5.043 3.259 3.060 .. 2.167 610 1.826 .. 18.088
Altres serveis 950 1.072 3.488 5.331 16.782 .. 2.553 1.725 5.821 .. 37.863
Activ. de llars que ocupen pers. dome. o produeixen béns/serveis d'ús propi .. .. 214 419 4.526 478 352 178 20.397 .. 26.606
Organismes extraterritorials .. 212 129 437 .. .. .. .. .. .. 1.102
Total 22.161 46.524 96.185 118.039 207.441 12.893 167.061 74.121 166.063 988 911.476
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.