Saltar al contingut principal
Població. Per any d'arribada al municipi, sexe i edat a la migració Catalunya. 2011
Edat quinquennal 1940 i abans 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2011 Total
Homes 22.084 35.422 98.710 244.585 287.167 260.569 153.768 266.043 476.708 652.447 2.497.504
De 0 a 4 anys 15.669 14.060 27.406 59.460 89.444 88.327 35.404 40.448 63.357 93.950 527.524
De 5 a 9 anys 3.465 5.196 11.771 22.200 16.581 12.396 7.753 13.390 26.941 31.340 151.033
De 10 a 14 anys 1.821 4.863 9.716 21.802 15.994 9.751 5.793 11.190 23.417 31.606 135.953
De 15 a 19 anys 828 4.971 13.107 31.383 20.376 8.921 5.942 11.418 21.819 33.856 152.621
De 20 a 24 anys 280 4.155 15.049 30.963 35.522 26.351 10.055 19.182 35.263 44.741 221.562
De 25 a 29 anys .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.898 13.862 37.319 47.688 41.650 25.722 44.471 82.542 102.713 397.881
De 30 a 34 anys .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 236 5.821 22.173 24.436 26.427 21.208 41.184 76.827 103.860 322.176
De 35 a 39 anys .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.619 11.722 15.551 17.997 13.751 26.909 49.881 72.095 209.561
De 40 a 44 anys .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 342 5.390 11.481 11.763 9.579 18.126 31.697 46.891 135.274
De 45 a 49 anys .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.852 6.507 7.241 6.859 12.443 20.630 28.294 83.844
De 50 a 54 anys .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 285 2.655 4.283 3.975 9.106 14.537 19.635 54.477
De 55 a 59 anys .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 654 2.884 2.921 6.672 10.160 13.545 36.870
De 60 a 64 anys .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 187 1.647 2.674 5.480 8.426 9.963 28.377
De 65 a 69 anys .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 775 1.594 3.779 5.480 7.330 19.048
De 70 a 74 anys .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 149 443 1.463 3.153 5.315 10.523
De 75 anys i més .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 96 782 2.577 7.314 10.778
Dones 36.887 57.976 134.862 294.278 323.604 258.285 152.481 256.390 446.787 631.671 2.593.219
De 0 a 4 anys 22.740 16.854 29.687 59.364 80.666 74.119 33.289 38.831 60.173 88.806 504.530
De 5 a 9 anys 6.625 6.437 11.674 23.322 15.415 9.485 6.438 13.447 21.671 28.125 142.639
De 10 a 14 anys 4.353 8.962 13.745 25.154 16.360 8.673 5.033 9.721 18.969 24.187 135.158
De 15 a 19 anys 2.039 10.868 18.450 34.709 26.865 12.456 5.854 10.727 20.441 32.071 174.479
De 20 a 24 anys 943 9.720 26.954 52.448 63.803 40.833 16.587 24.221 45.932 63.780 345.221
De 25 a 29 anys 175 4.297 21.231 40.764 44.807 39.200 28.055 44.242 80.199 113.934 416.906
De 30 a 34 anys .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 706 9.222 26.532 25.312 24.519 18.544 34.961 63.345 93.410 296.563
De 35 a 39 anys .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 129 2.863 17.301 18.570 16.549 12.115 23.952 42.364 58.292 192.134
De 40 a 44 anys .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 976 9.916 15.487 11.098 8.097 15.633 27.709 37.257 126.177
De 45 a 49 anys .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.710 9.230 6.717 5.517 10.784 18.183 24.221 78.422
De 50 a 54 anys .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 938 4.747 5.553 3.745 8.939 13.440 16.883 54.246
De 55 a 59 anys .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 120 1.711 4.347 3.136 6.345 10.809 12.080 38.548
De 60 a 64 anys .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 522 2.810 3.320 5.061 7.570 10.559 29.841
De 65 a 69 anys .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 107 1.338 1.571 4.776 6.203 7.576 21.572
De 70 a 74 anys .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 491 822 2.852 4.505 5.704 14.374
De 75 anys i més .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 95 359 1.897 5.273 14.785 22.408
Total 58.970 93.398 233.572 538.863 610.772 518.853 306.249 522.432 923.495 1.284.119 5.090.723
De 0 a 4 anys 38.409 30.914 57.093 118.825 170.110 162.446 68.692 79.279 123.530 182.756 1.032.054
De 5 a 9 anys 10.090 11.633 23.445 45.522 31.997 21.881 14.191 26.837 48.612 59.465 293.673
De 10 a 14 anys 6.174 13.825 23.461 46.957 32.355 18.424 10.825 20.911 42.387 55.793 271.112
De 15 a 19 anys 2.867 15.839 31.557 66.092 47.240 21.377 11.796 22.145 42.260 65.927 327.100
De 20 a 24 anys 1.223 13.875 42.003 83.411 99.326 67.185 26.642 43.403 81.195 108.521 566.784
De 25 a 29 anys 191 6.196 35.093 78.083 92.496 80.850 53.777 88.713 162.742 216.647 814.787
De 30 a 34 anys .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 943 15.043 48.705 49.748 50.946 39.753 76.145 140.172 197.270 618.740
De 35 a 39 anys .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 164 4.482 29.023 34.120 34.547 25.866 50.861 92.245 130.388 401.695
De 40 a 44 anys .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.318 15.306 26.968 22.861 17.676 33.759 59.406 84.148 261.451
De 45 a 49 anys .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5.562 15.737 13.958 12.376 23.227 38.814 52.514 162.266
De 50 a 54 anys .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.223 7.403 9.836 7.720 18.046 27.978 36.518 108.723
De 55 a 59 anys .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 155 2.366 7.231 6.057 13.018 20.969 25.624 75.418
De 60 a 64 anys .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 709 4.457 5.993 10.541 15.996 20.522 58.218
De 65 a 69 anys .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 198 2.113 3.164 8.555 11.684 14.905 40.619
De 70 a 74 anys .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 640 1.265 4.315 7.658 11.019 24.897
De 75 anys i més .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 103 455 2.679 7.850 22.099 33.186
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Àmbit geogràfic: Catalunya

Selecció per nivell geogràfic