Saltar al contingut principal

Productivitat material

Productivitat material Catalunya. 2016
Valor Índex (2000 = 100)
Productivitat material (PIB a preus corrents/CDM) 4,52 323
Productivitat material (PIB en volum encadenat 2010/CDM) 4,41 237
Productivitat material (PIB en PPC/CDM) 5,03 304
Unitats: €/kg.
Font: Idescat. Compte de fluxos de materials.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.