Saltar al contingut principal

Productivitat material

Productivitat material Catalunya. 2017
Valor Índex (2000 = 100)
Productivitat material (PIB a preus corrents/CDM) 4,62 330
Productivitat material (PIB en volum encadenat 2010/CDM) 4,45 239
Productivitat material (PIB en PPC/CDM) 5,10 308
Unitats: €/kg.
Font: Idescat. Compte de fluxos de materials.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.