Saltar al contingut principal
Extracció domèstica (ED). Total i indicadors Catalunya
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Total 35.054.062 34.723.702 33.486.026 33.209.392 39.004.232 47.783.054 54.390.417 65.419.136 74.725.380 92.527.337 93.539.342 91.476.899 94.101.137 90.393.738 79.189.618 74.145.621 71.046.529
Biomassa 8.116.550 7.755.955 7.869.042 8.302.250 7.236.652 7.688.202 7.999.036 7.695.961 6.926.811 7.834.292 7.732.330 7.937.191 8.619.377 8.651.846 9.113.662 9.297.332 9.305.461
Minerals metàl·lics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minerals no metàl·lics 26.803.159 26.742.491 25.315.515 24.542.993 31.557.975 39.906.785 46.168.772 57.487.175 67.540.002 84.350.156 85.384.714 83.142.253 84.973.323 81.191.691 69.494.882 64.198.528 61.176.210
Combustibles fòssils 134.353 225.256 301.469 364.149 209.605 188.067 222.609 236.000 258.567 342.889 422.298 397.455 508.437 550.201 581.074 649.761 564.858
ED per habitant 4,69 4,67 4,51 4,45 5,20 6,36 7,27 8,79 10,16 12,81 13,23 13,22 13,90 13,64 12,22 11,72 11,43
ED per hectàrea 10,92 10,81 10,43 10,34 12,15 14,88 16,94 20,37 23,27 28,82 29,13 28,49 29,31 28,15 24,66 23,09 22,13
ED/PIB a preus corrents (kg/€) 0,16 0,17 0,17 0,17 0,19 0,23 0,26 0,32 0,34 0,42 0,44 0,45 0,48 0,48 0,44 0,42 0,42
Unitats: Tones.
Font: Idescat. Compte de fluxos de materials.
Nota: Els totals poden diferir de la suma dels components a conseqüència dels arrodoniments.