Saltar al contingut principal
Importacions de l'estranger. Per productes Catalunya
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Total 49.401.576 50.807.776 50.224.060 42.635.889 45.880.005 47.545.930 53.412.420 53.175.387 59.842.735 57.073.215 52.573.577 55.584.987 52.393.799 49.279.681 46.595.989 44.838.027 43.381.430
Biomassa i productes de la biomassa 16.302.012 16.552.925 15.183.558 13.230.017 13.952.011 13.353.704 14.044.120 15.599.052 16.698.499 15.859.978 15.117.023 16.585.902 14.253.674 13.754.948 13.177.346 12.502.656 11.579.190
Conreus en brut i processats 10.163.037 10.461.848 9.355.525 7.921.382 8.587.897 8.031.139 8.161.478 9.307.420 10.130.354 9.750.237 8.834.539 9.638.743 7.803.826 7.840.875 7.347.265 7.217.918 6.522.341
Cereals en brut i processats 5.833.165 5.746.356 4.483.138 3.604.355 4.243.460 3.888.975 3.717.733 5.228.033 5.516.869 4.993.795 4.586.485 5.249.217 3.489.688 3.602.286 3.104.607 2.669.812 2.430.796
Arrels, tubercles, en brut i processats 220.872 216.208 226.594 213.341 228.012 213.472 231.183 203.130 199.140 229.194 246.421 240.657 267.250 214.526 187.904 187.888 170.853
Conreus de sucre en brut i processats 360.222 394.399 371.054 270.135 255.873 256.205 254.989 263.354 306.916 346.031 295.855 275.228 280.240 298.224 311.055 303.909 270.598
Lleguminoses, en brut i processades 16.285 18.831 15.777 18.687 119.751 117.641 88.428 56.720 18.763 27.106 367.381 658.219 447.399 133.285 109.244 269.190 329.860
Fruita seca, en brut i processada 39.001 34.163 42.431 45.152 34.944 38.397 35.836 34.459 26.872 28.297 30.710 31.502 34.280 41.797 37.263 29.994 28.331
Conreus oleaginosos, en brut i processats 2.389.022 2.884.365 3.040.196 2.702.213 2.637.287 2.424.032 2.708.455 2.358.186 2.630.664 2.632.314 2.220.822 1.970.873 1.676.590 2.046.539 2.210.421 2.404.848 2.091.629
Hortalisses, en brut i processats 155.235 148.193 136.452 149.032 128.849 151.867 150.203 179.423 381.566 507.684 253.162 371.392 809.844 708.656 613.046 591.835 495.736
Fruites, en brut i processats 704.099 565.392 595.479 507.097 526.476 536.854 559.221 580.622 620.246 572.674 442.182 460.035 430.885 423.922 413.257 411.442 370.210
Conreus per a fibres tèxtils, en brut i processats 39.768 41.456 36.810 35.242 43.146 48.203 46.510 48.861 60.474 65.444 58.504 58.982 71.886 71.655 73.535 69.718 70.825
Altres conreus especificats, en brut i processats 405.367 412.484 407.595 376.127 370.098 355.492 368.919 354.633 368.846 347.698 333.015 322.638 295.766 299.985 286.932 279.283 263.501
Residus de conreus (utilitzats) i conreus farratgers 4.572 4.331 2.357 5.642 3.306 4.021 2.610 1.945 8.969 3.850 6.914 23.789 5.173 5.970 4.044 2.983 106.814
Residus de conreu (utilitzats), en brut i processats 847 752 77 2.109 1.838 291 767 1.554 1.189 1.470 4.951 6.461 199 395 557 339 297
Palla 847 752 77 2.109 1.838 291 767 1.554 1.189 1.470 4.951 6.461 199 395 557 339 297
Altres residus de conreus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conreus farratgers 3.726 3.579 2.279 3.533 1.467 3.730 1.843 391 7.781 2.380 1.964 17.328 4.973 5.575 3.487 2.643 106.518
Conreus farratgers 3.726 3.579 2.279 3.533 1.467 3.730 1.843 391 7.781 2.380 1.964 17.328 4.973 5.575 3.487 2.643 106.518
Fusta i productes de fusta 411.145 370.216 365.045 344.552 414.807 433.142 501.530 428.934 636.006 235.276 215.722 889.456 839.534 741.421 704.084 765.221 738.041
Fusta, en brut i processada 381.843 343.908 339.601 321.602 392.095 405.157 471.497 401.248 590.971 184.436 164.086 842.280 781.529 682.650 651.772 711.960 682.834
Llenya i altres extraccions, en brut i processada 29.302 26.309 25.444 22.950 22.712 27.985 30.033 27.686 45.035 50.839 51.636 47.176 58.004 58.772 52.312 53.260 55.208
Peixos; altres animals i plantes aquàtics; en brut i processats 186.297 175.770 171.685 146.944 136.626 148.032 150.574 136.669 148.135 166.319 161.845 163.410 175.963 154.420 166.636 182.607 149.201
Peixos 118.411 111.624 108.725 90.342 83.140 85.880 84.479 74.564 81.109 91.621 84.671 81.019 86.386 79.826 85.509 90.842 73.118
Altres animals i plantes aquàtiques 67.886 64.146 62.960 56.602 53.485 62.152 66.095 62.105 67.026 74.698 77.174 82.391 89.577 74.594 81.126 91.765 76.083
Animals vius (excepte peixos; altres animals i plantes aquàtics; en brut i processats) i productes animals 665.810 676.038 677.073 600.752 615.643 679.377 1.033.252 809.258 743.479 711.210 629.757 664.517 660.665 672.333 659.247 630.806 653.455
Animals vius (excepte peixos; altres animals i plantes aquàtics; en brut i processats) 45.308 49.742 50.354 44.616 32.378 30.832 34.748 32.914 39.201 314 348 56.877 53.947 58.564 66.476 49.002 59.121
Carn i preparats de carn 130.474 118.885 115.824 107.835 105.322 108.133 116.163 119.181 104.913 113.601 96.573 87.398 73.902 70.634 72.639 65.090 69.674
Productes lactis, ous i mel 283.608 291.283 277.199 265.709 285.070 290.748 337.116 379.373 385.569 359.948 315.368 301.221 306.016 293.705 273.258 275.327 232.922
Altres productes d'animals (fibres animals, pell, etc.) 206.421 216.127 233.695 182.592 192.873 249.664 545.225 277.790 213.796 237.348 217.468 219.022 226.800 249.430 246.874 241.386 291.738
Productes principalment a partir de biomassa 4.871.150 4.864.722 4.611.875 4.210.745 4.193.732 4.057.993 4.194.677 4.914.827 5.031.556 4.993.086 5.268.246 5.205.987 4.768.514 4.339.928 4.296.071 3.703.122 3.409.337
Minerals metàl·lics i concentrats, en brut i processats 5.567.587 5.673.874 6.097.595 4.735.918 4.887.410 5.744.975 5.487.499 5.101.902 7.349.129 5.903.571 6.015.291 6.161.122 5.835.707 5.256.331 5.248.708 4.929.678 4.786.488
Minerals de ferro i concentrats, ferro i acer, en brut i processats 2.405.492 2.684.064 2.536.113 2.292.285 2.214.071 2.444.521 2.342.672 2.105.779 2.669.482 2.940.500 3.191.339 2.871.606 2.675.281 2.661.283 2.645.320 2.462.815 2.402.945
Minerals metàl·lics no fèrrics i concentrats, en brut i processats 503.962 513.588 385.361 299.590 341.924 345.438 438.480 334.726 439.085 540.794 491.976 431.711 469.535 386.447 391.001 404.628 394.389
Coure 129.067 112.733 109.380 94.690 101.704 114.485 113.500 127.443 160.595 179.423 191.643 172.198 181.534 122.704 139.398 155.155 167.368
Níquel 1.769 2.009 2.004 1.378 1.043 1.665 1.271 783 820 1.075 1.640 875 855 7.221 19.992 20.769 12.846
Plom 9.681 11.416 7.186 9.870 6.116 8.221 5.529 32.637 14.497 10.658 7.344 7.158 6.266 6.385 13.246 14.048 14.418
Cinc 5.332 5.802 5.358 5.239 10.858 8.216 14.191 11.382 14.384 14.878 12.462 8.947 8.914 9.288 8.121 6.039 7.707
Estany 830 1.088 733 110 316 283 867 230 563 395 484 311 880 912 961 722 665
Or, plata, platí i altres metalls preciosos 165 218 262 146 349 752 3.263 3.323 1.756 154 132 110 120 103 1 93 775
Bauxita i altres aluminis 315.797 308.015 214.213 179.554 184.139 202.685 258.490 147.293 209.764 264.450 244.718 192.833 241.685 216.832 187.354 184.120 159.530
Urani i tori 164 211 118 138 29.861 220 31.217 5.267 23.072 99 225 243 267 214 188 266 180
Altres minerals metàl·lics no especificats 41.158 72.095 46.107 8.466 7.537 8.911 10.151 6.367 13.636 69.661 33.326 49.036 29.013 22.788 21.741 23.416 30.899
Productes principalment a partir de metalls 2.658.132 2.476.222 3.176.122 2.144.042 2.331.415 2.955.015 2.706.347 2.661.397 4.240.561 2.422.277 2.331.977 2.857.805 2.690.891 2.208.602 2.212.387 2.062.235 1.989.154
Minerals no metàl·lics, en brut i processats 1.346.847 1.400.780 1.435.870 1.258.164 1.120.178 1.420.221 1.658.823 1.441.052 1.968.665 3.489.950 2.565.630 3.152.236 3.429.942 3.294.852 2.788.379 2.507.866 2.346.978
Pedres de construcció o ornamentals (1) 19.698 19.788 21.277 20.280 22.630 32.724 50.991 60.824 78.699 120.097 114.841 221.988 259.968 305.266 111.090 42.240 38.043
Creta i dolomita 10.129 7.967 3.007 2.960 3.015 2.538 2.990 4.716 6.483 3.136 1.846 2.779 2.027 3.639 4.982 8.145 7.236
Pissarra 313 667 794 725 1.367 2.078 2.319 6.237 6.407 9.809 13.562 7.464 5.470 3.082 2.036 1.088 846
Minerals per a productes químics i fertilitzants 410.135 463.104 432.186 352.503 321.171 328.482 350.867 295.499 379.162 410.954 434.441 738.124 1.374.504 1.427.838 1.186.172 1.145.730 1.065.235
Sal 72.421 13.271 16.692 24.739 34.266 52.653 44.811 39.636 16.344 14.134 10.859 11.777 20.961 28.994 13.923 10.939 15.353
Pedra calcària i guix 1.865 1.523 1.665 3.886 4.395 4.745 3.973 3.859 5.213 5.215 5.480 4.771 3.392 5.786 6.964 3.803 3.509
Argila i caolí 84.001 102.732 111.841 128.458 94.078 132.446 231.331 120.549 231.258 300.951 149.600 198.145 189.614 188.842 175.676 210.881 196.541
Sorra i grava 93.068 162.055 242.125 160.700 147.274 173.265 290.412 259.775 91.558 147.272 134.645 135.222 230.325 157.767 113.810 115.544 93.271
Altres minerals no metàl·lics no especificats 168.251 151.792 158.766 150.080 143.341 161.841 185.892 188.802 362.864 324.688 217.298 187.113 263.138 181.133 161.580 144.811 161.161
Materials terris excavats (inclosa la terra), només si s'utilitzen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Productes principalment a partir de minerals no metàl·lics 486.966 477.882 447.518 413.831 348.642 529.449 495.237 461.157 790.677 2.153.693 1.483.059 1.644.851 1.080.545 992.505 1.012.147 824.684 765.783
Combustibles fòssils, en brut i processats 22.371.342 23.492.740 22.463.524 20.054.440 22.058.618 23.198.218 28.059.126 26.706.515 28.170.621 28.439.941 25.565.849 26.071.334 25.420.081 23.695.794 22.261.441 21.988.496 21.853.130
Carbó i altres productes energètics sòlids, en brut i processats 1.165.169 1.737.271 1.567.176 441.961 1.462.276 811.179 1.421.317 1.439.386 2.117.794 1.640.764 911.402 656.840 358.816 402.115 395.429 338.484 366.956
Lignit 0 94 97 219 331 96 32 51 49 0 11 0 5 162 118 51 75
Antracita i hulla 1.144.093 1.706.827 1.539.420 415.505 1.433.562 782.783 1.390.510 1.410.531 2.089.401 1.604.721 852.517 607.081 309.918 338.558 351.104 299.550 332.470
Pissarra i sorra bituminosa 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 24
Torba 21.076 30.350 27.658 26.238 28.381 28.300 30.775 28.803 28.345 36.044 58.873 49.760 48.893 63.395 44.180 38.883 34.387
Productes energètics líquids i gasosos, en brut i processats 16.956.506 17.465.594 16.533.568 15.224.302 16.705.661 18.255.263 22.073.586 21.285.798 21.257.460 22.003.810 20.163.315 21.118.318 20.795.533 19.045.860 17.502.298 17.799.232 17.703.972
Petroli cru, condensat i gas natural liquat (GNL) 15.653.829 16.460.393 15.428.561 14.696.283 16.231.769 17.790.740 21.450.931 20.578.895 20.512.218 21.308.989 19.433.965 20.298.073 20.019.672 18.471.293 17.074.689 17.524.127 17.450.071
Gas natural 1.302.678 1.005.201 1.105.007 528.019 473.893 464.523 622.655 706.903 745.242 694.821 729.350 820.245 775.860 574.567 427.609 275.106 253.901
Principi d'ajustament per residència: dipòsits de combustible omplerts a l'estranger per unitats residents 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Combustible per al transport terrestre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Combustible per al transport marítim o per a vies navegables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Combustible per al transport aeri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Productes principalment a partir de productes energètics fòssils 4.249.667 4.289.875 4.362.780 4.388.176 3.890.681 4.131.776 4.564.223 3.981.331 4.795.367 4.795.366 4.491.132 4.296.175 4.265.732 4.247.819 4.363.714 3.850.779 3.782.201
Altres productes 3.789.696 3.652.248 5.017.794 3.337.475 3.846.843 3.803.331 4.124.954 4.287.538 5.642.603 3.375.373 3.278.474 3.543.693 3.363.946 3.203.782 3.105.477 2.909.331 2.815.644
Residus importats per al tractament final i eliminació 24.093 35.209 25.719 19.875 14.946 25.480 37.898 39.328 13.217 4.404 31.310 70.700 90.448 73.975 14.639 0 0
Unitats: Tones.
Font: Idescat. Compte de fluxos de materials.
Nota: Els totals poden diferir de la suma dels components a conseqüència dels arrodoniments.
(1) S’hi inclou marbre, granit, pedra gres, pòrfir, basalt i altres; s’hi exclou pissarra.