Saltar al contingut principal
Exportacions a l'estranger. Per productes Catalunya
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Total 31.109.731 31.679.172 30.805.951 28.666.354 29.781.042 28.208.347 26.849.099 23.319.110 25.006.569 20.832.286 19.492.689 19.772.077 19.535.611 18.911.851 16.940.371 17.184.580 16.745.328
Biomassa i productes de la biomassa 8.195.926 8.162.529 7.752.616 7.749.823 7.750.557 6.698.691 6.477.402 5.823.262 5.749.534 4.881.025 4.515.943 4.483.591 4.413.340 4.566.288 4.120.746 4.093.111 3.516.667
Conreus en brut i processats 1.768.289 1.808.641 1.723.561 1.787.322 1.679.885 1.526.098 1.430.552 1.267.111 1.428.459 1.347.771 1.373.925 1.188.119 1.052.089 1.231.409 1.234.624 1.280.567 1.085.779
Cereals en brut i processats 341.085 311.714 294.749 464.200 297.110 301.307 306.753 255.173 275.222 358.842 397.863 277.819 300.709 419.142 444.708 555.400 384.715
Arrels, tubercles, en brut i processats 15.292 11.251 10.810 9.052 6.910 8.291 8.961 9.724 9.773 7.598 13.564 11.709 12.053 14.617 7.778 12.446 4.398
Conreus de sucre en brut i processats 17.837 17.061 18.475 13.609 11.310 10.098 4.437 5.575 6.051 6.722 8.443 14.458 1.126 1.103 2.665 3.145 8.012
Lleguminoses, en brut i processades 2.938 2.321 1.613 5.645 2.122 2.396 1.671 1.874 1.809 2.363 2.283 2.468 7.772 5.628 4.641 8.195 4.061
Fruita seca, en brut i processada 31.800 35.131 33.919 36.284 35.626 34.610 31.890 31.452 28.644 31.061 32.266 32.186 33.477 42.066 38.105 29.311 28.819
Conreus oleaginosos, en brut i processats 19.373 23.940 12.517 15.941 6.558 12.826 28.749 20.780 17.297 19.075 10.669 52.481 11.156 28.975 33.121 26.363 32.637
Hortalisses, en brut i processats 188.181 206.234 178.295 186.665 160.004 176.439 152.564 155.275 153.327 135.587 146.433 139.406 137.138 138.238 133.878 125.845 122.100
Fruites, en brut i processats 993.682 1.049.091 1.028.845 926.698 1.039.104 859.523 770.923 685.249 821.046 664.775 663.238 570.218 461.349 493.258 482.249 427.725 414.003
Conreus per a fibres tèxtils, en brut i processats 5.965 6.440 6.038 7.764 9.229 9.823 8.910 6.702 12.899 15.148 15.764 8.016 7.450 5.123 7.078 9.668 6.788
Altres conreus especificats, en brut i processats 152.136 145.456 138.300 121.464 111.913 110.785 115.694 95.306 102.389 106.601 83.402 79.359 79.859 83.259 80.402 82.467 80.247
Residus de conreus (utilitzats) i conreus farratgers 754.294 777.034 765.788 701.790 701.086 479.871 329.223 347.607 217.185 305.037 119.118 91.535 202.395 275.196 126.911 138.612 67.435
Residus de conreu (utilitzats), en brut i processats 37.704 41.839 29.074 8.086 21.273 29.021 21.722 7.445 8.273 6.401 2.867 6.342 14.260 17.736 3.914 6.817 940
Palla 37.704 41.839 29.074 8.086 21.273 29.021 21.722 7.445 8.273 6.401 2.867 6.342 14.260 17.736 3.914 6.817 940
Altres residus de conreus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conreus farratgers 716.590 735.195 736.714 693.704 679.812 450.850 307.502 340.162 208.912 298.636 116.251 85.193 188.135 257.460 122.998 131.795 66.495
Conreus farratgers 716.590 735.195 736.714 693.704 679.812 450.850 307.502 340.162 208.912 298.636 116.251 85.193 188.135 257.460 122.998 131.795 66.495
Fusta i productes de fusta 341.875 364.390 376.360 395.815 338.758 283.597 284.045 215.872 243.806 84.525 75.736 148.531 293.458 322.517 283.550 282.791 165.818
Fusta, en brut i processada 321.174 318.843 328.508 372.505 318.197 258.740 256.046 193.474 219.776 57.498 45.902 116.678 263.189 293.595 258.223 258.982 137.015
Llenya i altres extraccions, en brut i processada 20.702 45.547 47.852 23.310 20.561 24.857 27.999 22.397 24.030 27.027 29.834 31.853 30.268 28.922 25.326 23.809 28.802
Peixos; altres animals i plantes aquàtics; en brut i processats 64.513 58.085 52.523 50.327 47.672 47.321 47.749 78.358 45.715 48.463 51.010 44.019 47.402 43.354 43.228 43.409 37.897
Peixos 31.285 30.038 24.320 22.806 22.705 23.266 22.781 23.582 22.791 26.243 26.600 23.239 22.740 22.788 22.756 23.479 21.218
Altres animals i plantes aquàtiques 33.228 28.047 28.203 27.521 24.967 24.055 24.968 54.776 22.925 22.220 24.410 20.780 24.662 20.566 20.472 19.930 16.679
Animals vius (excepte peixos; altres animals i plantes aquàtics; en brut i processats) i productes animals 1.712.666 1.537.819 1.405.739 1.317.838 1.370.347 1.287.130 1.259.428 1.181.143 1.196.433 979.508 906.574 943.409 905.674 843.624 745.288 684.900 617.450
Animals vius (excepte peixos; altres animals i plantes aquàtics; en brut i processats) 51.059 53.996 42.598 33.455 24.391 16.671 14.365 18.489 32.115 195 320 49.900 54.823 43.346 45.927 44.323 64.169
Carn i preparats de carn 1.301.818 1.150.982 1.033.645 941.670 979.797 925.819 818.547 779.077 753.537 608.368 559.364 541.384 481.592 407.570 332.983 304.213 300.036
Productes lactis, ous i mel 91.256 75.823 69.979 70.460 69.612 67.363 118.233 123.150 140.881 145.403 123.891 136.292 146.250 183.239 157.209 162.226 99.263
Altres productes d'animals (fibres animals, pell, etc.) 268.532 257.017 259.517 272.253 296.548 277.278 308.284 260.427 269.900 225.543 222.999 215.834 223.009 209.469 209.169 174.138 153.982
Productes principalment a partir de biomassa 3.554.290 3.616.561 3.428.645 3.496.732 3.612.810 3.074.673 3.126.404 2.733.171 2.617.935 2.115.720 1.989.581 2.067.977 1.912.323 1.850.187 1.687.145 1.662.833 1.542.289
Minerals metàl·lics i concentrats, en brut i processats 4.378.416 4.380.251 4.590.498 4.458.857 4.566.882 4.767.962 4.422.040 3.781.776 4.781.923 2.695.283 2.430.590 3.473.918 2.875.125 2.751.385 2.699.000 2.706.762 2.545.291
Minerals de ferro i concentrats, ferro i acer, en brut i processats 1.618.795 1.678.913 1.661.510 1.787.278 2.017.737 1.804.851 1.754.102 1.692.789 1.419.852 1.001.286 869.011 934.567 627.194 633.318 583.698 408.736 450.944
Minerals metàl·lics no fèrrics i concentrats, en brut i processats 367.620 357.930 285.605 233.063 326.675 229.666 239.754 279.810 265.433 202.015 197.905 198.544 177.571 151.836 140.250 138.660 137.317
Coure 166.826 159.394 144.903 122.587 148.194 110.178 114.371 107.408 76.442 80.004 88.599 101.735 88.645 70.240 73.787 72.425 69.869
Níquel 1.461 556 1.519 1.039 630 531 814 924 292 681 781 619 237 385 308 769 2.181
Plom 2.998 6.575 4.283 5.884 32.411 8.914 3.392 6.261 3.896 4.216 3.077 2.583 2.880 1.460 325 6 604
Cinc 6.867 8.070 4.781 2.344 7.355 10.980 13.411 4.500 4.994 3.390 4.595 5.649 2.766 2.201 2.298 7.451 6.834
Estany 192 261 103 531 102 87 106 184 225 239 245 260 231 237 81 111 104
Or, plata, platí i altres metalls preciosos 3.378 5.098 1.776 776 209 202 109 328 398 101 3 373 93 67 100 88 191
Bauxita i altres aluminis 177.412 164.482 124.177 97.965 133.253 97.772 103.225 158.729 177.871 112.206 99.718 86.227 81.207 76.297 61.715 55.913 55.351
Urani i tori 7 31 11 2 3 46 6 7 2 7 9 12 80 4 15 32 0
Altres minerals metàl·lics no especificats 8.478 13.464 4.052 1.935 4.518 954 4.320 1.469 1.314 1.171 878 1.086 1.432 945 1.622 1.865 2.181
Productes principalment a partir de metalls 2.392.000 2.343.407 2.643.383 2.438.516 2.222.471 2.733.445 2.428.183 1.809.177 3.096.637 1.491.982 1.363.674 2.340.807 2.070.360 1.966.231 1.975.053 2.159.365 1.957.030
Minerals no metàl·lics, en brut i processats 5.056.790 5.255.860 6.095.411 5.404.135 5.073.005 5.095.212 4.835.290 3.235.031 3.415.238 3.460.395 4.182.856 3.383.189 3.894.970 3.455.603 2.895.913 2.919.130 3.383.740
Pedres de construcció o ornamentals (1) 56.123 81.518 103.148 51.207 39.521 45.315 62.556 54.323 70.185 85.663 63.135 55.517 42.026 32.517 24.495 29.202 26.732
Creta i dolomita 63.894 58.821 58.381 52.928 58.868 63.354 94.976 87.778 114.059 107.603 97.803 87.887 100.531 100.821 99.296 96.322 88.818
Pissarra 47 113 123 136 282 140 59 43 51 67 25 9 68 0 14 216 83
Minerals per a productes químics i fertilitzants 847.054 891.159 992.171 935.484 837.197 823.940 719.597 437.514 558.875 252.877 327.928 624.275 760.503 574.586 403.953 463.448 571.914
Sal 566.372 602.066 652.475 1.129.133 333.788 580.512 605.218 410.523 178.999 107.745 275.056 228.585 202.402 195.272 165.370 92.378 146.379
Pedra calcària i guix 21.873 21.276 20.930 21.474 29.048 25.440 23.427 19.982 28.231 28.557 30.273 123.072 222.726 140.270 31.546 25.514 77.311
Argila i caolí 218.679 197.074 276.143 283.524 299.066 327.748 263.687 274.138 299.540 250.628 259.653 294.169 306.060 292.465 288.017 291.467 266.331
Sorra i grava 677.796 621.878 685.598 628.077 701.064 791.910 603.058 636.032 921.467 1.603.083 2.138.608 868.906 1.161.734 1.046.976 796.281 804.079 759.242
Altres minerals no metàl·lics no especificats 59.756 56.806 85.106 141.310 32.561 35.233 34.090 27.832 30.491 34.240 36.890 30.060 31.807 27.136 28.685 30.783 34.200
Materials terris excavats (inclosa la terra), només si s'utilitzen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Productes principalment a partir de minerals no metàl·lics 2.545.195 2.725.149 3.221.335 2.160.861 2.741.610 2.401.621 2.428.624 1.286.866 1.213.339 989.931 953.484 1.070.709 1.067.114 1.045.560 1.058.255 1.085.722 1.412.729
Combustibles fòssils, en brut i processats 8.544.299 8.892.138 7.546.805 6.569.166 7.634.007 7.759.847 7.159.633 6.849.081 6.736.210 6.337.248 5.136.511 5.063.653 5.107.749 4.930.601 4.024.097 4.398.324 4.524.126
Carbó i altres productes energètics sòlids, en brut i processats 234.191 775.175 802.607 354.178 1.540.373 814.255 1.155.081 1.237.316 1.560.181 861.134 123.157 9.952 4.737 8.391 7.017 3.947 4.992
Lignit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 21 11 0 0 0
Antracita i hulla 233.729 773.651 802.417 348.047 1.540.083 814.124 1.152.288 1.236.878 1.559.960 860.859 123.021 9.775 4.589 5.074 4.079 525 4.899
Pissarra i sorra bituminosa 1 2 0 5.499 1 5 3 0 32 1 0 0 0 0 0 20 0
Torba 460 1.522 189 632 288 126 2.789 437 189 274 136 163 127 3.305 2.938 3.402 94
Productes energètics líquids i gasosos, en brut i processats 4.980.935 4.724.696 3.458.246 2.987.892 2.693.578 3.377.604 2.561.364 2.675.772 2.269.368 2.229.480 2.081.243 2.052.966 2.435.440 2.321.543 1.792.440 2.171.785 2.397.037
Petroli cru, condensat i gas natural liquat (GNL) 4.783.316 4.648.248 3.410.672 2.973.342 2.686.365 3.104.347 2.552.368 2.664.940 2.247.307 2.216.764 2.054.475 2.025.111 2.410.689 2.297.463 1.769.603 2.150.053 2.376.705
Gas natural 197.619 76.447 47.574 14.551 7.213 273.257 8.996 10.832 22.061 12.716 26.767 27.855 24.751 24.080 22.837 21.732 20.332
Principi d'ajustament per residència: dipòsits de combustible omplerts a l'estranger per unitats residents 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Combustible per al transport terrestre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Combustible per al transport marítim o per a vies navegables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Combustible per al transport aeri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Productes principalment a partir de productes energètics fòssils 3.329.173 3.392.268 3.285.952 3.227.095 3.400.056 3.567.988 3.443.188 2.935.993 2.906.660 3.246.633 2.932.111 3.000.735 2.667.572 2.600.668 2.224.639 2.222.592 2.122.097
Altres productes 4.933.046 4.986.607 4.820.072 4.483.989 4.756.003 3.886.470 3.954.705 3.629.478 4.323.083 3.452.673 3.226.716 3.367.570 3.244.238 3.207.698 3.200.104 3.067.248 2.775.503
Residus importats per al tractament final i eliminació 1.254 1.788 549 384 587 164 29 483 582 5.663 73 156 188 275 511 5 0
Unitats: Tones.
Font: Idescat. Compte de fluxos de materials.
Nota: Els totals poden diferir de la suma dels components a conseqüència dels arrodoniments.
(1) S’hi inclou marbre, granit, pedra gres, pòrfir, basalt i altres; s’hi exclou pissarra.