Saltar al contingut principal
Consum domèstic de material. Total i indicadors Catalunya
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Total 49.189.185 49.129.900 46.375.948 42.436.281 50.002.126 60.353.851 73.928.628 85.077.660 99.259.894 120.871.321 116.963.914 117.913.548 118.235.618 114.832.607 98.863.870 93.808.828 91.243.510
Extracció domèstica 35.054.062 34.723.702 33.486.026 33.209.392 39.004.232 47.783.054 54.390.417 65.419.136 74.725.380 92.527.337 93.539.342 91.476.899 94.101.137 90.393.738 79.189.618 74.145.621 71.046.529
Balanç comercial físic amb l'estranger 18.291.845 19.128.603 19.418.109 13.969.535 16.098.963 19.337.582 26.563.322 29.856.277 34.836.165 36.240.930 33.080.888 35.812.910 32.858.188 30.367.830 29.655.618 27.653.448 26.636.102
Importacions de l'estranger 49.401.576 50.807.776 50.224.060 42.635.889 45.880.005 47.545.930 53.412.420 53.175.387 59.842.735 57.073.215 52.573.577 55.584.987 52.393.799 49.279.681 46.595.989 44.838.027 43.381.430
Exportacions a l'estranger 31.109.731 31.679.172 30.805.951 28.666.354 29.781.042 28.208.347 26.849.099 23.319.110 25.006.569 20.832.286 19.492.689 19.772.077 19.535.611 18.911.851 16.940.371 17.184.580 16.745.328
Balanç comercial físic amb la resta de l'Estat -4.156.722 -4.722.406 -6.528.187 -4.742.646 -5.101.069 -6.766.786 -7.025.111 -10.197.753 -10.301.651 -7.896.946 -9.656.316 -9.376.261 -8.723.706 -5.928.961 -9.981.366 -7.990.241 -6.439.121
Importacions de la resta de l'Estat 32.651.482 34.906.487 31.221.992 31.200.202 32.523.038 32.986.719 33.794.683 32.727.438 39.409.815 40.092.487 36.151.797 33.754.678 33.812.144 32.219.235 28.712.520 27.205.013 25.952.301
Exportacions a la resta de l'Estat (1) 36.808.204 39.628.893 37.750.179 35.942.848 37.624.107 39.753.505 40.819.794 42.925.191 49.711.466 47.989.433 45.808.113 43.130.939 42.535.850 38.148.196 38.693.886 35.195.254 32.391.422
CDM per habitant 6,58 6,61 6,24 5,69 6,67 8,03 9,88 11,44 13,49 16,74 16,54 17,04 17,46 17,33 15,26 14,83 14,68
Unitats: Tones.
Font: Idescat. Compte de fluxos de materials.
Nota: Els totals poden diferir de la suma dels components a conseqüència dels arrodoniments.
(1) Inclou el saldo entre les importacions i exportacions del comerç d'hidrocarburs amb la resta de l'Estat.