Saltar al contingut principal

Balanç comercial físic amb l'estranger. Per grau d'elaboració i tipus de material

Balanç comercial físic amb l'estranger. Per grau d'elaboració i tipus de material Catalunya.
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Total 19.128.603 19.418.109 13.969.535 16.098.963 19.337.582 26.563.322 29.856.277 34.836.165 36.240.930 33.080.888 35.812.910 32.858.188 30.367.830 29.655.618 27.653.448 26.636.102
Matèries primeres 17.863.463 16.743.567 13.744.155 16.352.087 15.668.941 19.291.176 20.655.343 21.787.483 21.293.693 18.361.945 21.919.716 20.390.278 19.109.325 18.303.174 17.488.312 17.528.180
Biòtiques 7.337.760 6.543.977 5.238.387 6.129.549 5.822.166 6.133.953 7.206.367 7.937.024 7.570.367 6.734.513 8.151.247 6.438.287 6.202.014 5.751.838 5.708.044 5.384.659
Metàl·liques 66.963 75.896 36.808 15.791 32.421 24.608 40.993 48.728 78.988 52.962 52.203 76.223 57.516 49.432 58.880 46.557
No metàl·liques -872.612 -993.836 -1.433.545 -745.586 -968.455 -708.188 -578.534 -495.829 -1.157.757 -1.913.365 -88.433 272.635 487.287 313.700 300.811 124.848
Combustibles fòssils 11.331.353 11.117.529 9.902.505 10.952.333 10.782.809 13.840.802 13.986.517 14.297.559 14.802.095 13.487.836 13.804.699 13.603.133 12.362.507 12.188.204 11.420.577 11.972.116
Productes semimanufacturats 1.080.740 397.464 1.754.119 -77.297 2.070.474 2.848.218 2.695.493 2.656.711 5.958.189 5.112.261 4.362.950 3.594.232 4.251.162 4.385.023 4.168.178 2.993.348
Biòtics 868.825 625.686 577.696 559.614 800.865 1.112.861 950.411 1.033.405 916.919 1.244.531 1.343.361 1.212.929 1.347.686 1.494.830 1.277.652 1.187.078
Metàl·lics 1.675.917 1.653.821 1.571.255 1.212.347 1.685.896 1.565.988 1.351.578 1.415.327 1.904.653 2.173.949 1.979.862 1.790.843 1.848.906 1.869.791 1.708.298 1.656.463
No metàl·lics -3.025.626 -3.685.215 -2.785.163 -3.206.183 -2.702.580 -2.473.466 -1.185.726 -948.457 1.136.222 254.807 -240.181 -784.963 -711.798 -446.518 -788.754 -1.332.501
Combustibles fòssils 1.608.389 1.797.509 2.412.305 1.461.258 2.337.879 2.769.116 1.683.265 1.212.550 1.976.135 1.329.938 1.347.449 1.299.382 1.694.168 1.435.982 1.852.476 1.309.021
Altres productes semimanufacturats -46.765 5.663 -21.974 -104.332 -51.587 -126.281 -104.035 -56.114 24.261 109.036 -67.541 76.040 72.200 30.939 118.506 173.288
Productes manufacturats 184.400 2.277.078 -1.528.739 -175.827 1.598.168 4.423.928 6.505.440 10.391.972 8.989.047 9.606.682 9.530.244 8.873.678 7.007.343 6.967.421 5.996.958 6.114.573
Biòtics 183.811 261.279 -335.889 -487.709 31.983 319.904 1.619.012 1.978.536 2.491.668 2.622.037 2.607.704 2.189.118 1.638.960 1.809.932 1.423.849 1.490.786
Metàl·lics -449.257 -222.620 -1.331.002 -907.611 -741.305 -525.136 -72.445 1.103.151 1.224.647 1.357.791 655.139 1.093.516 598.523 630.485 455.738 538.177
No metàl·lics 43.158 19.510 72.737 -1.058 -3.957 5.187 -29.720 -2.286 51.090 41.332 97.660 47.299 63.760 25.283 76.678 170.890
Combustibles fòssils 1.660.861 2.001.681 1.170.464 2.011.020 2.317.683 4.289.575 4.187.652 5.924.303 5.324.462 5.611.563 5.855.533 5.409.817 4.708.517 4.613.158 4.317.119 4.047.867
Residus manufacturats 33.421 25.170 19.491 14.358 25.316 37.869 38.845 12.635 -1.259 31.237 70.544 90.260 73.700 14.128 -5 0
Altres productes manufacturats -1.287.594 192.059 -1.124.540 -804.828 -31.552 296.530 762.095 1.375.634 -101.561 -57.278 243.664 43.668 -76.117 -125.566 -276.422 -133.147
Unitats: Tones.
Font: Idescat. Compte de fluxos de materials.
Nota: Els totals poden diferir de la suma dels components a conseqüència d'arrodoniments.