Saltar al contingut principal
Tipus d'impacte de la COVID-19. Per grandària de l'establiment Catalunya. 1r trimestre del 2020
Menys de 10 ocupats De 10 a 49 ocupats De 50 ocupats o més Total
Increment de la facturació 3,5 4,7 5,9 4,9
Disminució de la facturació 71,4 66,2 73,7 70,9
Impacte en l'ocupació (increment o disminució) 37,0 52,0 68,5 54,7
Problemes de liquiditat i tresoreria 47,5 43,1 42,6 44,1
Dificultat de disposar d'aprovisionaments 34,0 37,2 43,7 39,0
Suspensió d'algunes activitats (p.ex. les de més risc de contagi) 52,1 57,2 60,0 56,9
Aturada total de l'activitat durant la crisi 34,4 30,0 23,6 28,5
Unitats: % d'establiments afectats.
Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona. Mòdul d'actualitat empresarial de l'Enquesta de clima empresarial.