Saltar al contingut principal
Mesures de contenció sanitària aplicades per l'empresa. Per grandària de l'establiment Catalunya. 1r trimestre del 2020
Menys de 10 ocupats De 10 a 49 ocupats De 50 ocupats o més Total
Mesures d'higiene i prevenció 78,0 83,4 94,8 86,7
Cancel·lació de reunions, viatges i visites 73,4 82,0 94,8 85,0
Teletreball 55,4 76,0 93,2 77,4
Suspensió temporal de l'activitat amb més risc de contagi 61,1 54,9 61,8 59,6
Bosses horàries recuperables i adaptació del calendari laboral 28,8 31,7 39,3 34,1
Unitats: % d'establiments afectats.
Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona. Mòdul d'actualitat empresarial de l'Enquesta de clima empresarial.