Saltar al contingut principal
Termini previst per recuperar el nivell habitual de facturació. Per sector d'activitat Catalunya. 2n trimestre del 2020
Indústria Construcció Comerç Hostaleria Resta de serveis Total
Menys de 6 mesos 15,5 20,9 17,0 12,7 16,8 16,6
Entre 6 mesos i 1 any 45,9 47,8 44,0 28,1 46,7 44,9
Més d'1 any 27,1 23,8 25,1 52,7 25,5 27,5
Veuen difícil poder-lo recuperar o no el recuperaran i, probablement, hauran de tancar 7,7 4,0 9,9 5,6 9,4 8,4
Ja l'han recuperat 3,8 3,4 4,0 0,9 1,5 2,6
Unitats: % d'establiments afectats amb una disminució de la facturació.
Font: Idescat. Mòdul d'actualitat empresarial de l'Enquesta de clima empresarial.