Saltar al contingut principal

Població per decil de renda per unitat de consum per edat

Població per decil de renda per unitat de consum per edat Catalunya. 2022
Total
menys de 16 anys de 16 a 39 anys de 40 a 64 anys 65 anys o més total
Decil 1 15,8 10,6 9,1 6,1 10,0
Decil 2 12,3 9,8 8,3 11,6 10,0
Decil 3 11,2 9,3 9,5 12,0 10,2
Decil 4 10,6 12,4 9,0 7,2 9,8
Decil 5 10,3 9,5 9,4 11,7 10,0
Decil 6 9,6 10,5 9,6 10,4 10,0
Decil 7 8,7 12,0 9,3 10,3 10,2
Decil 8 5,8 10,0 12,3 8,3 9,9
Decil 9 7,2 8,3 11,8 11,1 10,0
Decil 10 8,5 7,5 11,7 11,4 10,0
Unitats: Percentatge.
Font: Idescat.
Nota: La renda recollida correspon a l'any natural anterior al de l'enquesta.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.

Taules disponibles [+]