Saltar al contingut principal

Població per decil de renda per unitat de consum per nivell de formació assolit (16 anys o més)

Població per decil de renda per unitat de consum per nivell de formació assolit (16 anys o més) Catalunya. 2022
Decil 1 Decil 2 Decil 3 Decil 4 Decil 5 Decil 6 Decil 7 Decil 8 Decil 9 Decil 10
Educació primària o inferior 14,4 15,2 16,5 9,4 10,8 11,8 9,8 5,4 4,3 2,5
Educació secundària 1r cicle 11,8 12,0 12,8 11,9 11,9 8,4 11,5 9,5 6,3 4,0
Educació secundària 2n cicle 8,4 10,1 10,6 10,1 11,0 9,5 10,0 12,9 10,2 7,1
Educació superior 5,1 5,0 4,7 8,3 8,0 10,8 10,5 12,0 15,9 19,7
No hi consta .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 8,9 9,4 9,8 9,7 10,0 10,1 10,5 10,7 10,6 10,4
Unitats: Percentatge.
Nota: La renda recollida correspon a l'any natural anterior al de l'enquesta.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Taules disponibles [+]