Saltar al contingut principal

Població per decil de renda per unitat de consum per composició de la llar

Població per decil de renda per unitat de consum per composició de la llar Catalunya. 2022
Decil 1 Decil 2 Decil 3 Decil 4 Decil 5 Decil 6 Decil 7 Decil 8 Decil 9 Decil 10
Llars unipersonals 9,7 17,7 12,0 12,5 8,2 8,9 6,3 6,5 11,0 7,1
Llars sense fills dependents 5,9 6,1 8,1 6,6 10,9 12,0 10,9 13,2 12,7 13,7
Llars amb fills dependents 13,1 10,8 11,3 11,6 9,8 8,8 10,5 8,2 7,8 8,0
No hi consta .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,0 0,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,0
Total 10,0 10,0 10,2 9,8 10,0 10,0 10,2 9,9 10,0 10,0
Unitats: Percentatge.
Font: Idescat.
Notes:
- El fill dependent és la persona menor de 18 anys o entre 18 i 24 anys que viu almenys amb un dels pares i que és econòmicament inactiva.
- La renda recollida correspon a l'any natural anterior al de l'enquesta.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.

Taules disponibles [+]