Saltar al contingut principal
Població en risc de pobresa o exclusió social (taxa AROPE). Interseccions entre subpoblacions Catalunya
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
NO en risc de pobresa
NO privació material severa
NO baixa intensitat de treball 5.735,5 5.587,8 5.604,0 5.685,9 5.641,9 5.448,6 5.583,6
SÍ baixa intensitat de treball 152,2 117,2 151,3 132,2 178,5 236,4 234,1
SÍ privació material severa
NO baixa intensitat de treball 140,4 123,7 121,7 110,2 148,6 130,6 101,6
SÍ baixa intensitat de treball 10,7 8,2 8,2 6,6 10,8 8,2 12,7
SÍ en risc de pobresa
NO privació material severa
NO baixa intensitat de treball 1.014,6 1.115,8 990,0 952,8 868,0 940,0 876,2
SÍ baixa intensitat de treball 174,8 113,6 242,6 163,4 200,5 271,8 250,7
SÍ privació material severa
NO baixa intensitat de treball 142,5 267,7 151,6 186,1 223,9 164,3 212,8
SÍ baixa intensitat de treball 134,9 84,6 88,1 103,6 107,6 162,2 123,4
Unitats: Milers.
Font:
2013-2015: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de condicions de vida de l'INE.
2016-2019: Idescat.