Saltar al contingut principal

Dones segons edat quinquennal i fills nascuts vius

Dones segons edat quinquennal i fills nascuts vius
Catalunya
2007
Dones segons edat quinquennal i fills nascuts vius Catalunya. 2007
Sense fills 1 fill 2 fills 3 fills i més Dones amb fills Total de dones
De 15 a 19 anys 99,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 100
De 20 a 24 anys 93,1 6,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6,9 100
De 25 a 29 anys 68,9 21,4 7,4 2,3 31,1 100
De 30 a 34 anys 46,3 31,5 17,6 4,6 53,7 100
De 35 a 39 anys 28,7 28,9 34,7 7,7 71,3 100
De 40 a 44 anys 18,7 25,5 45,5 10,2 81,3 100
De 45 a 49 anys 14,6 26,1 44,4 15,0 85,4 100
De 50 a 54 anys 10,5 22,6 50,8 16,2 89,5 100
De 55 a 59 anys 9,0 19,9 48,0 23,2 91,0 100
De 60 a 64 anys 8,3 14,9 44,6 32,1 91,7 100
De 65 a 69 anys 8,5 13,7 39,4 38,3 91,5 100
De 70 a 74 anys 11,0 15,8 34,6 38,7 89,0 100
De 75 a 79 anys 9,3 20,4 32,5 37,8 90,7 100
De 80 anys i més 13,4 22,9 31,4 32,3 86,6 100
Total 32,2 20,8 30,7 16,2 67,8 100
Unitats: Percentatges.
Font: Idescat. Enquesta demogràfica.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Taules disponibles [+]