Alumnes residents i llocs d'estudi localitzats per nivell d'estudis M

Alumnes residents i llocs d'estudi localitzats per nivell d'estudis. Ensenyaments no universitaris Catalunya. Curs 2016-2017
Educació infantil 2n cicle Educació primària Educació secundària obligatòria Batxillerat Cicles formatius de grau mitjà Cicles formatius de grau superior Total
Residents que estudien a Catalunya 219.273 480.988 302.490 90.762 57.034 57.771 1.208.318
Estudien al mateix municipi 199.783 434.746 252.385 68.613 27.402 23.564 1.006.493
Estudien a un altre municipi 19.490 46.242 50.105 22.149 29.632 34.207 201.825
No residents que estudien a Catalunya 11 25 95 92 360 523 1.106
No consta residència i estudien a Catalunya 465 2.640 1.963 357 263 301 5.989
Residents que estudien a fora de Catalunya : : : : : : :
Llocs d'estudi localitzats (1) 219.749 483.653 304.548 91.211 57.657 58.595 1.215.413
Alumnes residents (2) 219.273 480.988 302.490 90.762 57.034 57.771 1.208.318
Unitats: Alumnes.
Font: Idescat, a partir de les dades de la matrícula del Departament d'Ensenyament.
(1) Llocs d'estudi localitzats = Residents que estudien a Catalunya + No residents que estudien a Catalunya + No consta residència i estudien a Catalunya.
(2) Alumnes residents = Residents que estudien a Catalunya

Àmbit geogràfic: Catalunya

Opcions
Cerca per nom

Taules disponibles

Sou aquí: