Saltar al contingut principal

Producció i valor afegit brut

Producció i valor afegit brut de les empreses culturals. Per dominis culturals Catalunya. 2018
Valor de la producció Consum intermedi Valor afegit brut Excedent brut d'explotació
Patrimoni, arxius i biblioteques 252.056 93.866 158.189 45.738
Llibres i premsa 1.413.162 659.889 753.272 232.549
Arts visuals 739.224 235.986 503.238 346.274
Arts escèniques i musicals 600.013 289.844 310.168 91.253
Audiovisual i multimèdia 1.474.288 631.214 843.074 223.388
Arquitectura 591.548 243.850 347.698 225.152
Publicitat 1.572.172 699.646 872.526 270.402
Altres serveis relacionats amb la cultura 476.336 192.971 283.365 74.534
Activitats industrials relacionades amb la cultura 1.599.534 1.001.512 598.022 146.937
Total 8.718.332 4.048.779 4.669.553 1.656.226
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat i Departament de Cultura, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç, de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis i de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial, de l'INE.
Nota: Magnituds estimades a preus bàsics.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.