Saltar al contingut principal

Resultats econòmics

Resultats econòmics de les empreses culturals. Per dominis culturals Catalunya. 2018
Volum de negoci Consums i treballs fets per altres empreses Despeses en serveis exteriors Despeses personal
Patrimoni, arxius i biblioteques 150.638 18.303 92.255 110.528
Llibres i premsa 2.135.885 916.382 556.108 517.245
Arts visuals 769.546 175.182 146.053 153.668
Arts escèniques i musicals 745.577 309.935 275.728 215.383
Audiovisual i multimèdia 2.040.970 1.128.164 499.999 614.033
Arquitectura 780.737 229.873 209.403 118.675
Publicitat 2.038.833 670.861 520.664 593.531
Altres serveis relacionats amb la cultura 2.192.332 1.754.367 179.304 207.245
Activitats industrials relacionades amb la cultura 1.587.288 730.288 291.921 444.331
Total 12.441.805 5.933.355 2.771.436 2.974.639
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat i Departament de Cultura, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç, de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis i de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial, de l'INE.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.